Monthly Archives: พฤษภาคม 2020

การจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล

กสทช.เปิด 17 ช่อง เรียนออนไลน์ ให้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ผ่านทางช่องต่างๆ ตามด้านล่างนี้และ ลิงค์ https://www.dltv.ac.th  เริ่ม 18 พ.ค.63 เป็นต้นไป