กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเทศบาลวัดบางมะเฟือง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ภายใต้โครงการวันสำคัญทางศาสนา โดยกิจกรรมมีคณะครูบรรยายธรรมและนำเวียนเทียน ณ วัดบางมะเฟือง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ได้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาติ และภูมิใจในความเป็นไทย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *